ความพร้อมเพรียงใช้งานของน้ำจากใต้ดินมีความสำคัญต่อความจำเป็นพื้นฐานของกว่า 1.5 พันล้านคนทั้งโลกและพวกเราที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตะวันตก

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จ…

อ่านต่อ →

การปะทุของภูเขาไฟเยลโลว์สโตนมีต้นเหตุจากแผ่นห้วงสมุทรขนาดยักษ์ที่มีการศึกษาค้นพบ

นักวิทยาศาสตร์ได้คิด…

อ่านต่อ →